Skrivet av: sabrasweden | juni 29, 2018

Bönebrev: Skolprojektet

Prayer Letter - School Project - May 2018 - Swedish - Page 1Prayer Letter - School Project - May 2018 - Swedish - Page 2

Skrivet av: sabrasweden | maj 6, 2018

Barmhärtighet: Skolprojekten

front page

BARMHÄRTIGHET: SKOLPROJEKTEN

Hjälp Sabra att hjälpa funktionshindrade skolbarn

Varje månad ger Sabra ekonomiskt stöd till medicinsk behandling och medicinering. De unga studenter som har svårt att gå och flytta runt; en nedsatt syn och / eller hörselskada och de med allvarliga sjukdomar som diabetes. De behöver hjälp.

Sabra behöver vår hjälp; Din hjälp! Att ge glädje i dessa elevers liv. Vill du göra dem lyckliga? Vill du spela en roll när de växer upp? Du kan!

Hjälp Sabra att hjälpa dessa funktionshindrade skolbarn

I skolan lider ett antal barn av alla slags funktionshinder och sjukdomar. Deras fattiga föräldrar har inte råd att ge sina barn den rätta vården de behöver. Därför gjorde skolans rektor och Sabra ledare ett avtal.

Ordspråksboken 3:27

Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa.

Skolan har ett behandlingsrum, en plats där en läkare, tandläkare eller annan läkare behandlar eller rådgör med patienter och deras föräldrar. I de flesta fall kräver deras funktionshinder privat, dyrare vård. Vi talar om behandlingskostnader ensamma, till exempel, från 2000 Shekels för barn med diabetes. Samtidigt kostar deras medicin cirka 1000 Shekels per månad.  Huvudmännen och föräldrarna ser till att barnen får samråd, nödvändig terapi, samt medicinering. Alla kvitton ges Sabra.

Varje månad gör Sabra en kontroll hos huvudmannen: Sabra hjälper dessa lidande familjer genom att betala sina höga månatliga sjukvårdskostnader.

Var är regeringen i detta?
I Israel ersätter regeringen bara hälften av kostnaderna för regelbundna behandlingar och medicinering. Men om människor behöver mer sofistikerad vård får de inte återbetalningar. Detta händer bara om de är försäkrade.

Jeremia 29:11

 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

 Så utan Sabra skulle de gå vilse.

Utan vår hjälp skulle deras älskade barn dö. Genom din kärlek och uppmärksamhet kan dessa ungdomar utveckla sig och blomstra och lyckas i livet som alla andra barn. Hjälp oss att göra deras föräldrar stolta.

Tack för att du är en partner med oss, att göra Guds heliga arbete: att hjälpa Israels framtid!

Skrivet av: sabrasweden | februari 2, 2018

Nyhetsbrev Februari/Mars 2018

Shalom Vänner!
Här kommer ett nyhetsbrev om  bl a Purim  från Sabra.
Var välsignade!

Purim 1

Purim 2

Purim 3

Purim 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivet av: sabrasweden | december 11, 2017

Nyhetsbrev Nov/Dec 2017

Shalom Sabra-Vänner!
Här kommer nyhetsbrevet för Nov/Dec från Sabra. Tack för ert trofasta stöd till Sabras
ambitioner att stödja det Israeliska folket där det bäst behövs, bland de som har det svårt.
Vi går ett mycket spännande år tillmötes, där Israel kommer att vara i blickpunkten mer än förut.
Så vi kommer att behöva varandra mer och mer. Men ni ska vara övertygade över att vår Herre ser att ni stödjer hans folk och därmed visar er kärlek till Hans folk. En kärlek som Han lagt i era hjärtan. En kärlek till Guds egendomsfolk, som världen hatar utan att, på djupet, förstå varför den gör det.
Håll ut i er kärlek. Gud kommer att bevara er till slutet enligt sina löften. Han är trofast och sviker aldrig.
Ha ett fridfullt slut på detta år, i gemenskap med vår Herre Jesus Messias och nära och kära. Må Han bevara och beskydda oss i det kommande året.
1Mos 12:3“Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.”
Var välsignade!
Dec17 bild 1
Dec17 bild 2
Dec17 bild 3
Dec17 bild 4

2017-11-14

Bilbönebrev

 

2017-10-23Sabra Aliyah 171020

Skrivet av: sabrasweden | maj 22, 2017

Moti om Jerusalem, Jubileum, Jubelår

Shalom!
Här kommer rapportering från Moti Klimer. Klicka på respektive länk (håll ned ”Ctrl-knappen + klicka på texten) för att läsa översatta rapporter.
Välsignelser och tack för ert underbara och trofasta stöd till Sabra.

Sabra update Januariutskick

Sabra Utskick Maj

 

Skrivet av: sabrasweden | april 5, 2017

Brev från Moti inför Pesach i Israel

2017-04-05

Shalom Sabra-Vänner!
Här kommer ett brev (pdf-fil) från Mordechai (Moti) Klimer inför den kommande påsken. Vi har översatt det till svenska, med hjälp av vår gode vän Lars Borre. Må Gud välsigna honom.
Tack kära ni för era gåvor till Sabra. De gör skillnad för människor i Israel.

Sabra Pesach 2017

Skrivet av: sabrasweden | mars 16, 2017

Brev från Moti inför Purim i Israel

Jag har aldrig varit i ett kasino och jag har aldrig personligen sett ett rouletthjul. Men på film har jag sett hur den lilla kulan kastas runt i skålen kantad av siffror, medan de runt omkring tittar med spänning fyllda av adrenalin. Alla spelare hoppas att kulan kommer att falla på den siffran de satsat på och att deras liv kommer att förändras på ett ögonblick. Eller…?

 

Människan har en naturlig önskan att förlita sig på något större än sig själv,

som kommer att hjälpa henne på något sätt, och rädda eller ändra hennes ”öde”.   Så hon vänder sig till experter på s. k ”rouletthjul”, astrologi, horoskop och ”präster” som kan hjälpa henne att få ”tur”. Mer rationella människor har sin egen typ av ”rouletthjul” – att söka nya erfarenheter, nya relationer, nya filosofier och hoppas att dessa slumpmässiga experiment på ett magiskt sätt kommer att bota deras tomhet, ensamhet och rädsla.

Esters bok visar med stor tydlighet vad som händer när den här typen av tro på slumpen möter en tro på världens Skapare. Även om Guds namn aldrig nämns. Man kan inte undvika att se hans närvaro i händelserna.

Haman hatade Israels folk. Vi får inte veta varför och kanske han själv inte visste varför. De var annorlunda och det störde honom. Han bestämde sig för att förgöra dem, helt och hållet, på en dag. Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Ahasveros hela rike, eftersom de var Mordokajs landsmän.                              Han gjorde upp sin plan (Est 3:6-7) genom lottkastning. Vi kanske ser detta som en barnslig handling, men i Persien ansågs det som ”visdom” att välja en gynnsam dag för en viktig uppgift, genom att samråda med någon högre makt än sig själv. Haman rådfrågade med lottens hjälp ”avguden” slumpen. Denna gudom hade ingen moral; bönfallande personer som vill göra gott eller ventilera sitt blinda hat, behandlades lika.

Till en början verkade det som att Haman var lyckligt lottad. Judarnas främmande religion gjorde dem lätta att identifiera. Deras brist på enhet, spridda över hela imperiet, gjorde dem sårbara för angrepp. De hade inget inflytande hos kungen (trodde Haman), medan han själv var en betrodd kunglig rådgivare. Slumpen log mot honom.

Juden Mordokaj litade dock på Israels Gud. Villig att möta rädsla och skam, klädde han sig i säckväv och aska (Est 4:1-3) och kallade folket till bön och fasta. Hans personliga utmaning till den judiska drottningen Ester (Est 4:13-14) gav henne i uppgift att medla, först med Gud, sedan med kungen.

Hans mest kända ord är påminnelsen till Ester att hennes omständigheter inte var en slump, utan Guds handlande med sitt folk.

”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

Krisen enade Guds folk. Ester svarade: ”Gå och samla alla judar …” (v.16).       Från den punkten, vände sig händelserna. Den blinda slumpen gav vika för en enhet, en medveten handling och ett gudomligt ingripande. Det är anmärkningsvärt att de hebreiska orden för både synagoga och församling är relaterade till ordet ”samla”. Det lär oss att enbart lita på Gud är inte tillräckligt, om de som förtröstar på honom är utspridda och splittrade, där var och en ser till sitt eget.

Berättelsen om Purim säger oss att alla hinder för enhet kan och måste övervinnas. Språkbarriärer, fysisk avstånd, sociala bgränsningar (kvinnor, inklusive Ester, skulle ”ses men inte höras”) och motstridiga prioriteringar – alla dessa övervanns när ”judarna samlades” till fasta och bön för att försvara sig. När hela världen i dag samlas mot Israel och de troende, kommer vi då att lämna överlåta händelserna åt slumpen? Vi behöver en ”Mordokaj” och ”Ester” till att förena Guds folk ”i en sådan tid som denna.”

En glädjefull Purim!

Mordechai Klimer

Skrivet av: sabrasweden | januari 16, 2017

Aliyah: Sabra välkomnar nya invandrare, Dec-Jan 2017

sabra-alyia-jan-2017-bildersabra-alyia-jan-2017-bilder2sabra-alyia-jan-2017-bilder3sabra-alyia-jan-2017-bilder4

Skrivet av: sabrasweden | januari 10, 2017

Vi, Hanukkah-ljus av Mordechai Klimer

2016-01-10
Shalom Vänner!
På grund av vissa övresättningsproblem kom inte Mordechais fina artikel om Hanukkah in före jul. Men bättre sent än aldrig. klicka på länken och läs. hanukkah16-swedish
Välsignelser till er alla som stöder Sabra! Ni är fantastiska!

 

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier